SEED of LIFE

En symbol för skapelsen och livets ursprung
Mattan är handtuftad i ull med inslag av bambusilke. Modellen Seed of Life Lines har tuftade och skurna linjer. Mönstret, som också kallas creation mandala, består av 7 cirklar som överlappar och på så sätt bildar blombladen.

Som symbol är det ett förenklat sätt att förklara hur liv blir till – skapelsen i tomrummet av ett expanderande, vibrerande mönster.