Upplevelsen och glädjen att använda mig av de oändliga geometriska formerna som återfinns överallt i naturen i kombination med en mångfald av färger ett sätt att förmedla något som för mig känns viktigt. Att vi blir påverkade av färg och form oavsett om det är ute i naturen eller inomhus där vi befinner oss är för mig självklart.

Ingrid Külper skapade Mattahari sortimentet och varumärket 2007. Ordet "Matahari" betyder ursprungligen "solens mitt" eller ordagrant "dagens öga" på Indonesiska och det blev inspirationen till namnet. De flesta av mattorna är runda och cirkeln representerar sedan urminnes tider föreningen mellan det andliga och materian. Men även kvadraten romben ,hexagonen mm, återkommer i formgivningen.

Ingrid säger "Jag vill att mina mattor ska vara mer än bara en matta. Mönster, symboler, former, färg och energi är ju alla delar av det naturliga språket från det undermedvetna, kollektivt som individuellt. På så sätt blir vi naturligt påverkade av vår omgivning och kan då medvetet välja form och färg som får oss att må bra. Den heliga geometrin som jag använder mig av i formgivningen är en upptäcksresa till en annan verklighet som förbinder oss med allt omkring oss. Vår existens är tätt sammanflätad med alltets oändliga former och mönster."